Dla rodziny

Sam projektuj
kalendarze, fotoksiązki

Dla biznesu

dla twojej firmy
wizytówki, teczki ...

Dla reklamy

Reklamuj się z nami
plakaty, ulotki ...

Dział ślubny

Zaproszenia ślubne
zaproszenia ślubne ...
+48 600 957 441
Zobacz pełną ofertę
Zaproszenia Ślubne
i okazjonalne
Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą
Promocja
Pakiet firmowy
na start
Rozreklamuj się z naszym pakietem
Na terenie Tarnowa
DOSTAWA GRATIS
powyżej 130 zł brutto
Różnorodność kolorów
ETYKIETY NA FOLII
Druk cyfrowy na folii poliestrowej w różnych kolorach w tym złotym i srebrnym

Regulamin

Wersja obowiązująca od dnia 25.05.2018.

Definicje

 • Drukarnia – DRUKARNIA DCTF
 • Serwis – Serwis www.dctf.eu, realizowany przez drukarnię.
 • Użytkownik – Osoba korzystająca z usług Drukarni za pośrednictwem Serwisu.
 • Projekt – Udostępniony w Serwisie projekt graficzny pracy (Edytor Online), który może być uzupełniony przez Użytkownika o elementy tekstowe, graficzne, kolorystyczne.
 • Praca – Praca wydrukowana według wskazanego Projektu oraz danych dodatkowych i Plików wymaganych przez ten Projekt w formacie i na papierze specyficznym dla Projektu, wykończona introligatorsko (gilotyna, bigowanie, szycie itd) zgodnie ze specyfiką projektu.

1. Wstęp

1.1 Właścicielem serwisu www.dctf.eu jest: DRUKARNIA DCTF, nazywana dalej DCTF.
1.2 Strony internetowe www.dctf.eu i www.dctf.pl podlegają prawu autorskiemu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Umieszczone w niniejszych witrynach treści, w tym: grafika, tekst, kody źródłowe nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w jakiejkolwiek formie czy w jakikolwiek sposób, bez wcześniejszej, wyraźnej i jednoznacznej zgody właściciela w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. DCTF zastrzega sobie prawo dokonywania zmian bez wcześniejszego powiadamiania.
1.3 Usługi wykonywane przez DCTF polegają na wykonywaniu fotoksiążek, fotokalendarzy, plakatów i świadczeniu innych usług poligraficznych z materiałów dostarczonych osobiście, przesłanych do DCTF , drogą elektroniczną lub pocztą.

1.4 Program oraz szablony do tworzenia fotoproduktów udostępniane przez www.dctf.eu są darmowe.
1.5 Miejscem zawarcia umowy oraz spełnienia świadczenia jest siedziba DCTF mieszcząca się w Tarnowie przy ul. Adama Asnyka 8 (zgodnie z art. 70 § 2 i art. 544 § 1 kodeksu cywilnego).
1.6 DCTF zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

2. Polityka prywatności RODO

3. Składanie zamówień

3.1 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych dla potrzeb realizacji zamówień i kontaktu w sprawach związanych z realizacją zlecenia.
3.2 Zlecenie wykonania usługi polega na wypełnieniu danych osobowych i wysłania zamówienia w programie do tworzenia różnych produktów dostępnych na stronie www.dctf.eu, bądź pisemnym zamówieniu drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście w siedzibie firmy, z podaniem danych niezbędnych do realizacji zlecenia, jak również przesłaniu lub przyniesieniu materiałów w postaci plików elektronicznych.
3.3 Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku błędnie podanych danych osobowych lub błędnie złożonego zamówienia, oraz przekazania do realizacji plików niedopasowanych do formatu zamawianego produktu.
3.4 W przypadku chęci otrzymania faktury VAT prosimy o uzupełnienie danych do faktury przy składaniu zamówienia lub przesłanie ich drogą elektroniczną na adres marketing@dctf.eu bądź podania tych informacji pisemnie w momencie składania zamówienia. Jeżeli przedmiotowa adnotacja nie znajdzie się w uwagach do zamówienia, DCTF zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia faktury VAT do czasu zwrotu załączonego do przesyłki paragonu fiskalnego. Wymiana paragonu na fakturę VAT może nastąpić w ciągu 7 dni od daty wystawienia paragonu. W przypadku zagubienia paragonu fiskalnego nie jest możliwe uzyskanie jego duplikatu.
3.5 Zamówienia nieopłacone, niespełniające określonych niniejszym regulaminem wymogów oraz pozbawione plików do druku, będą anulowane i usuwane z systemu w ciągu 14 dni.
3.6 Wykonane w oparciu o Zamówienie produkty, które miały być dostarczone do Użytkownika „za pobraniem” (tj. za pobraniem płatności w dacie dostawy przez kuriera), a które na skutek odmowy ich podjęcia przez Użytkownika , nie zostały dostarczone, oczekiwać będą na ich osobisty odbiór przez Użytkownika w siedzibie Drukarni (ul. Adama Asnyka 8, 33-100 Tarnów) przez okres 30 dni, co nie zmienia faktu, że Drukarnia może w każdym czasie podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń (w szczególności o zapłatę) w stosunku do Użytkownika.

4. Płatności

4.1 Klienci nowi, niezweryfikowani mogą zrealizować płatność na dwa sposoby:
- W kwotach do 1000 PLN brutto – na zasadach przedpłaty całej wartości zamówienia poprzez płatności online realizowane dzięki serwisowi www.PayU.pl System ten udostępnia możliwość wykonania przelewu za pośrednictwem niemal 30 banków dostępnych w większości działających 24 godziny przez 7 dni w tygodniu oraz kart kredytowych. Należność zostaje zaksięgowana niemal automatycznie a zlecenie otrzymuje status „zapłacone”.
- Poprzez przelew na konto Drukarni DCTF na podstawie wystawionej i otrzymanej mailowo faktury proforma. Zlecenie trafia do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania kwoty (przeważnie w ciągu 48 godzin od momentu wykonania przelewu. Czas ten może być przyśpieszony poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mailowy: druk@dctf.eu.
- W kwotach powyżej 1000 PLN brutto poprzez wspomniane powyżej płatności online albo na zasadach przedpłaty na podstawie faktury proforma – zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia na konto bankowe Drukarni podane poniżej + płatność przelewem pozostałej kwoty przed odbiorem lub „za pobraniem” kurierowi. Przedpłata odbywa się na podstawie wystawionej faktury proforma. Zlecenie trafia do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania kwoty zaliczki (przeważnie w ciągu 48 godzin od momentu wykonania przelewu. Czas ten może być przyspieszony poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mailowy: druk@dctf.eu)


Dane do przelewu:
DRUKARNIA DCTF

ul. Asnyka 8

33-100 Tarnów

53 1050 1562 1000 0092 0255 2460 (ING Bank Śląski)

5. Realizacja zamówienia

5.1 Zamówienie jest realizowane po wpłynięciu należności na konto DCTF lub wpłaceniu zaliczki w kwocie 45% wartości zamówienia oraz przesłaniu kompletnego i poprawnego projektu. W celu przyspieszenia rozpoczęcia realizacji można przesłać drogą elektroniczną potwierdzenie przelewu wygenerowane przez bank lub skan dowodu wpłaty.
5.2 Szczegółowych informacji dotyczących cennika usług oraz kosztów wysyłki mozna otrzymać wysyłając maila na: druk@dctf.eu lub na stronie internetowej DCTF.
5.3 Ze względu na fakt, że produkty DCTF są świadczeniem o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, nie przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu realizacji zamówienia (zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). Istnieje możliwość anulowania zamówienia, o ile proces realizacji zlecenia nie został rozpoczęty. W tym celu należy jak najszybciej skontaktować się telefonicznie lub osobiście z naszą firmą.
5.4 Zlecenia podlegają realizacji od 3 do 7 dni roboczych (zależnie od produktu), licząc od chwili zaksięgowania płatności za zamówienie na naszym koncie lub wpłacenia zaliczki i przesłania poprawnego projektu. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest otrzymanie kompletnych odpowiednio przygotowanych materiałów. W szczególnych przypadkach (m.in.: awaria maszyny, przestoje spowodowane opóźnieniami ze strony dostawców materiałów, wysyłka projektu przed drukiem do akceptacji Klienta, konieczność dokonywania korekty projektu przez naszych grafików) czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o czym Klient zostanie poinformowany.

6. Ograniczenia techniczne

6.1 Ze względu na parametry techniczne urządzeń zastrzegamy dopuszczalność 3 mm marginesu cięcia co może powodować brak 100% zgodności produktu względem projektu.
6.2 Jakość wydruków jest ściśle związana z parametrami przesłanych plików, w szczególności z ich rozdzielczością, stopniem kompresji oraz użytym profilem kolorów. DCTF nie odpowiada za słabszą jakość wydruków, jeżeli wynika to z tych parametrów.
6.3 Program do tworzenia fotoksiążek optymalizuje grafikę do rozdzielczości 300dpi (uznanej za zapewniającą najwyższą jakość druku. Przy używaniu zdjęć o niższej rozdzielczości Klient musi się liczyć ze zmianą parametrów przesyłanych zdjęć (w programie Pfotoshop, GIMP, CorelDraw i in.).
6.4 Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów - wydruki DCTF mogą się różnić pod względem zgodności barw z tym, co Klient widzi na swoim monitorze. Różnorodność stosowanych profili kolorystycznych maszyn drukujących mogą być również przyczyną różnic kolorystycznych między wydrukami DCTF, odbitkami zdjęć, jak i wydrukami zdjęć z domowej drukarki. W związku z tym DCTF nie odpowiada ze efekty złego wykalibrowania oraz niewłaściwie wybranego profilu kolorów w monitorze Klienta.

7. Prawa autorskie

7.1 DCTF przyjmuje, że wszystkie przesłane materiały zdjęciowe posiadają prawa autorskie Klienta (w przestrzeganiu prawa autorskiego DCTF zdane jest wyłącznie na oświadczenia Klientów). Dostarczenie do nas zdjęć jest równoznaczne z takim oświadczeniem.
7.2 Jeżeli wykonane przez DCTF zlecenie naruszy prawo autorskie osób trzecich, całą odpowiedzialność za to ponosi sam Klient. Jest On w takim wypadku zobowiązany do zwolnienia DCTF od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez DCTF w związku z dochodzeniem prawnym.
7.3 Elementy graficzne umieszczone w programie do tworzenia fotoksiążek (zdjęcia, tła, grafiki, kalendaria, szablony) są objęte prawami autorskimi. Można je wykorzystywać tylko i wyłącznie do tworzenia projektów dla DCTF.

8. Wysyłka

8.1 Chwilą wydania towaru jest moment powierzenia go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (zgodnie z art. 544 § 1 kodeksu cywilnego).
8.2 DCTF nie odpowiada ze terminową realizację doręczeń przez przewoźnika.
8.3 Koszty przesyłki pokrywane są przez zamawiającego z wyłączeniem promocji ogłaszanych na stronie www.dctf.eu
8.4 W razie uszkodzeń przesyłki, powstałych w trakcie transportu, należy odmówić przyjęcia towaru i w miejscu odbioru sporządzić protokół szkody. Jeżeli przesyłka zostanie odebrana, niestety nie będziemy mogli uwzględnić reklamacji dotyczącej transportu.

9. Reklamacje

9.1 Reklamacja jest możliwa tylko pod warunkiem wystąpienia w produkcie jakichkolwiek błędów, wynikających ze strony DCTF. W takim wypadku zostanie przesłany bezpłatnie nowy poprawiony produkt. Jeżeli błąd się powtórzy lub usunięcie reklamowanej wady nie jest możliwe, Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy.
9.2 Reklamację prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@dctf.eu, lub osobiście w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki.
9.3 Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanego produktu do siedziby firmy DCTF wraz z dowodem zakupu oraz szczegółowym opisem powodu reklamacji.
9.4 Koszty przesyłki związane ze zwrotem reklamowanego produktu są pokrywane przez klienta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji DCTF zwraca koszty przesyłki poniesione przez klienta do wysokości kwoty cennika Poczty Polskiej. Adekwatne do wagi i wielkości danej przesyłki.
9.5 Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni, licząc od daty zwrotu reklamowanego towaru do biura DCTF.
9.6 W przypadku, gdy słabsza jakość wydruków wynika z parametrów ściśle związanych z przesłanymi plikami zdjęciowymi (takich jak niska rozdzielczość, stopień kompresji lub niewłaściwie użyty profil kolorów) - reklamacje nie będą uwzględniane.
9.7 Jeżeli projekt reklamowanego produktu zawierał błędy o których został ostrzeżony w dziale „Pomoc” lub "Samouczek", a mimo tego zamówienie zostało przekazane do realizacji (projekt przez Klienta został wysłany) - reklamacje odnoszące się do wyżej wymienionych błędów nie będą uwzględniane.
9.8 DCTF, głównie poprzez odpowiednią kalibrację sprzętu, dokłada wszelkich starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne. Nie może jednak gwarantować 100% zgodności z każdym monitorem – zatem zażalenia wynikające z różnorodności i odmienności gustu oraz upodobań Klienta co do kolorystyki zdjęć - nie będą uwzględniane.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Postanowienia ogólne

Warunki Regulaminu określają w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Użytkownika, Serwisu dotyczące usług świadczonych przez Drukarnię za pośrednictwem Serwisu.

Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych (druk plus introligatornia) według Projektów udostępnionych w Serwisie oraz dodatkowych danych dostarczonych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika. Dodatkowe dane, o których mowa mogą zawierać:

 • Teksty do umieszczenia na drukowanych pracach zgodnie z wybranym przez Użytkownika projektem.
 • Kolory elementów drukowanych prac zgodnie z wybranym przez Użytkownika projektem.
 • Pliki zawierające elementy graficzne (np. zdjęcia) do umieszczenia na drukowanych pracach zgodnie z projektem wybranym przez użytkownika.
 • Rodzaj papieru, na którym drukowana jest praca określony jest przez projekt wskazany przez Użytkownika. Jeśli dany Projekt to umożliwia Praca jest drukowana na jednym z papierów dostępnych dla tego Projektu, wskazanych przez Użytkownika w zamówieniu.

Przesłanie prawidłowo wypełnionego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Użytkownikiem a Drukarnią.

Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Użytkownika, jako nie podlegającego realizacji.

11. Zamówienie i jego realizacja

11.1 Zamówienie wykonania usługi polega na wypełnieniu wskazanych pól formularza i akceptacji zlecenia poprzez naciśnięcie przycisku „ZAMÓW”. Po przesłaniu zlecenia Użytkownik otrzyma list elektroniczny (e-mail) potwierdzający złożenie Zamówienia wraz z wyszczególnieniem wszystkich jego elementów.

11.2 Drukarnia może uznać, że przesłane zamówienie podlega dodatkowemu potwierdzeniu. W takim przypadku Drukarnia będzie się kontaktować z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem email, w celu potwierdzenia złożenia zamówienia i ew. przekazania dodatkowych informacji dotyczących jego realizacji.

11.3 Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jej podpisu.

Pliki Cookie

Serwis stosuje kilka rodzajów cookies:

 • służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony,
 • pozwalające zapamiętywać ustawienia użytkownika.

Należą do nich między innymi:

 • cookies google-analytics – do prowadzenia statystyk,
 • cookies sesyjne (tracą ważność po wyłączeniu przeglądarki) – służą np do tego by serwis "wiedział" jakie opcje/zdjęcia zostały wybrane przed zalogowaniem do serwisu po to, by nie było konieczności powtarzania tych czynności po zalogowaniu.

Po wyłączeniu obsługi plików cookie serwis może przestać działać!

 

 

RODO - informacje

 

Skąd mamy Twoje dane i kto jest ich administratorem?

Administratorem Twoich danych jest Drukarnia DCTF z siedzibą w Tarnowie, przy ulicy Adama Asnyka 8, nr NIP 873-106-66-67. Dane które przetwarzamy, zostały nam przez Ciebie przekazane podczas procesu rejestracji konta w serwisie drukarni internetowej www.dctf.eu, zostały przez nas zebrane podczas Twojej aktywności na naszej stronie internetowej lub otrzymaliśmy je podczas bezpośrednich kontaktów biznesowych np. bezpośrednio w drukarni.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Ciebie zamówień. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Drukarni DCTF, przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach:

 • zapewnienie usług płatniczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa serwisu internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników na stronie internetowej w celu rozwijania i ulepszania funkcjonalności serwisu internetowego, szacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników oraz informowaniu Cię o produktach, którymi możesz być zainteresowany oraz ofertach specjalnych;
 • prowadzenia dozwolonych przez Ciebie, naszych działań marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Tobą, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail czy telefon;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności Działowi Obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych
 • dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wyrazić oraz odwołać w dowolnym momencie po zalogowaniu w serwisie www.dctf.eu.

 

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania, i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:

 • sprostowanie (poprawienie danych)
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych;
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
   

Stosowny wniosek można złożyć na adres druk@dctf.eu. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Twoich danych oraz celu ich przetwarzania.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności:

 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 • podwykonawcom wspierających nas np. wykonaniu złożonego przez Ciebie zamówienia;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, marketingowe, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;


2) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Twoją rzecz;
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych z Twojej strony

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym w formie profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny (w tym do profilowania), jednakże nie będzie to wpływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Drukarnia DCTF polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji i potrzeb.

 
 
drukarnia tarnów online papier firmowy zaproszenia ślubne foto książki druk plakatów tarnów teczki ofertowe obrazy na płótnie naklejki adresówki kalendarze wieloplanszowe tabliczki znamionowe etykiety na folii tarnów bloczki samokopiujące projekty graficzne banery koperty z nadrukiem druk pocztówek zakładki do książek kalendarze jednodzielne kalendarze trójdzielne kalendarze listwowane wydruki CAD plotowanie ksero plotowanie tarnów wydruki wielkoformatowe druk cyfrowy tarnów druk offsetowy w tarnowie nadruki na koszulkach naklejki samoprzylepne na folii laminowanie introligatornia skanowanie foto obrazy bindowanie katalogi ofertowe ulotki składane pakiet firmowy na start papier dyplomy tarnow plakaty foto albumy magnesy foto foto magnes na samochód druk online tarnów projektuj sam promocja drukarnia tarnów przypinki buttony badge długopisy reklamowe recepty niskie ceny reklamuj się z nami w tarnowie reklamy foto kartki skład DTP projektowanie do druku poliester srebrny złoty transparentny foto wydruki płyty PCV zaproszenia komunijne okazjonalne zaproszenia teczki z gumką broszury A4 katalogi firmowe książki klejone ulotki wieloplanszowe DL ulotki wizytówki foto gadżety szybki druk wydruk prac dyplomowych druk 24/7 lakier UV tanie drukowanie tarnów wydruki wielkoformatowe CAD
created at TagCrowd.com